MYE MER ENN EN

AVFALLSBEHOLDER

Compax One™ er den perfekte løsningen for håndtering av avfall fra tørkepapir i små og store næringsbygg.

Kapital
Finansavisen
Shifter
Adresseavisa
Byggeindustrien

Dette er Compax One™

Klikk over for å avtale et 20 minutters videomøte
- eller klikk her for å laste ned brosjyre

01

95% mindre avfallsvolum

Ved gjentakende komprimering kan du få plass til opptil 15 ganger mer avfall i hver pose

Veggmontert

Enkel å rengjøre

Automatisk

Energieffektiv

Rask kompresjon

Compax One™ gir deg en rekke fordeler

OPPTIL

95%

mindre avfallsvolum

OPPTIL

95%

mindre tømming av beholdere

OPPTIL

95%

mindre bruk av plastposer

 
Dette sier våre testpartnere

Paulo Ruvina

"Den beste attesten er jo at renholderne allerede savner Compax One™."

Seksjonssjef

Hva kundene våre liker med Compax One™

Redusert ressursbruk

Reduser ressursbruk knyttet til arbeid, plastposer og transport ved å unngå unødvendig bytte av avfallsposer

Bli mer bærekraftig

Bli mer bærekraftig ved å redusere forbruket av plastposer og unødvendig transport av avfall

Bedret renslighet og hygiene

Gjør toalettrommene mer trivelig og hygieniske for brukerne ved å unngå overfylte avfallsbeholdere

Avfallshåndtering er en tidkrevende og kostbar prosess

01

Det brukerne forventer

Bruk av tørkepapir på toalettrom i forbindelse med håndvask er en viktig faktor for å tilstrekkelig hygiene og god brukertilfredshet, men hyppig tømming av avfallsbeholdere er tid- og kostnadskrevende på lang sikt.

?
Visste du at...

Renholdere og annet driftspersonell bruker mellom 15-20% av tiden sin på avfalls-håndtering, og at dette representerer 10-15% av kostnadene knyttet til renhold i næringsbygg. 

Visste du at...

Hele 20-40% av avfallsvolumet fra næringsbygg kommer fra tørkepapir på toalettrom - dette fordi posene som kastes som oftest er fulle av luft og ikke avfall. 

?

Fra rutinemessig til behovsstyrt drift 

01

Forenkler renhold

Ved å få plass til opptil 10 ganger mer avfall i hver pose gir Compax One™ deg muligheten til å fokusere på renhold i stedet for å bære avfall

02

Forbedret planlegging

Bruk både historisk- og sanntidsdata til å gjøre dine renholdsrutiner behovsstyrt

og ikke basert på rutinemessig arbeid

03

Visualisering av data

Integrasjon med vårt åpne API gjør at du kan se data fra Compax One™ i systemene du bruker i dag

Passende for alle bygninger

Bensinstasjoner
Barer og restauranter
Hoteller
Flyplasser
Kjøpesentre
Kulturelle bygninger
Kontorbygg
Sykehus
Undervisningsbygg
Bensinstasjoner
Barer og restauranter
Hoteller
Flyplasser
Kjøpesentre
Kulturelle bygninger
Kontorbygg
Sykehus
Undervisningsbygg